Voordelige verzekeringen en persoonlijke service

Heeft u hulp nodig? Bel dan 072-5180180 Lokaal tarief

  Klachtenprocedure

  U wilt duidelijkheid, openheid en vertrouwen

  Bij de keuze van een verzekering is niet alleen de hoogte van de premie belangrijk maar vooral de voorwaarden, de snelheid van werken, de bereikbaarheid en de schadeafhandeling. Proteq doet er alles aan om de service aan uw verwachtingen te laten voldoen. Bent u desondanks niet 100% tevreden met de service van Proteq dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

  Definitie van een klacht

  Een klacht is een negatieve uiting die betrekking heeft op Proteq en die duidelijk als klacht kenbaar wordt gemaakt door de klant.

  Klachtenprocedure

  Een klacht indienen

  1. U dient schriftelijk uw klacht in bij de directie van Proteq. In dit geval verzoeken wij u een kopie van de eventueel al gevoerde correspondentie mee te zenden bij uw klacht. Uw klacht kunt u gratis zenden (een postzegel is niet nodig) naar het volgende adres:

   Proteq
   T.a.v. de directie
   Antwoordnummer 48
   1800 VB Alkmaar
  2. Na ontvangst van uw schriftelijke klacht nemen wij binnen 14 dagen contact met u op en zullen proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen.

  3. Klachten die betrekking hebben op de totstandkoming en uitvoering van deze verzekering kunnen worden verzonden aan Directie Proteq Verzekeringen, Afdeling Klachtenservice, Antwoordnummer 48, 1800 VB Alkmaar

   Wanneer het oordeel van de directie van de verzekeraar na het doorlopen van de klachtenprocedure van de verzekeraar voor een belanghebbende niet bevredigend is én de belanghebbende een consument is in de zin van de reglementen van het KiFiD, kan de belanghebbende - binnen drie maanden na de datum waarop de directie van de verzekeraar een standpunt heeft ingenomen - zich wenden tot:

   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ('KiFiD')
   Postbus 93257
   2509 AG Den Haag
   Telefoonnummer 0900 - 3552248
   www.kifid.nl

   Voor meer informatie over de klachten- en geschillenprocedure en de daaraan verbonden kosten: wordt verwezen naar (de website van) het KiFiD.

   Als de belanghebbende geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde klachtenbehandelingsmogelijkheden, of wanneer de klachtenbehandeling of uitkomst daarvan voor de belanghebbende niet bevredigend is, kan de belanghebbende het geschil inhoudelijk voorleggen aan de bevoegde rechter, tenzij er sprake is geweest van een bindend advies.

  4. De uitspraken van de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zijn adviserend. De directie van Proteq zal in haar besluitvorming een belangrijke rol toekennen aan de uitspraak van de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. De uitspraak zal schriftelijk aan u worden bekendgemaakt.

  De Reaal Dier & Zorg Verzekering de zorgverzekering voor honden en katten

  Premie berekenen
  • Uw veiligheid

   Met elektronisch verzekeren kunt u in alle vertrouwen transacties uitvoeren. Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel, ook op internet.

   Lees verder
  • Privacy

   Proteq respecteert de privacy van de bezoekers van onze site. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

   Lees verder
  • Fraudebeleid

   In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. U vertrouwt op een goede afhandeling van uw schade. Wij vertrouwen erop dat u ons correct informeert.

   Lees verder
  • Adresgegevens

   Proteq Verzekeringen
   Burgemeester Rijnderslaan 7
   1185 MD Amstelveen
   Postbus 600
   1800 AP Alkmaar
   Tel: 072-5180180 (lokaal tarief)
   Alle gegevens